Wildseizoen

Het culinaire wildseizoen

We kunnen eigenlijk niet meer van ‘Het Wildseizoen’ spreken.
Het hele jaar door is er wild te verkrijgen, maar op 15 oktober begint het zogenaamde ‘Culinaire wildseizoen’.
reserveren
Het wildseizoen is een van de belangrijkste culinaire seizoenen in Nederland, samen met het lams-, asperge- en mosselseizoen en, in mindere mate, het haring- en kreeftenseizoen. Voor de meeste restaurants loopt het wildseizoen van 15 oktober, wanneer de jacht op fazant en haas wordt geopend, tot en met tweede kerstdag. Maar het wildseizoen duurt in werkelijkheid het gehele jaar; zie de onderstaande vers wildkalender. Dat houdt in dat u het hele jaar vers Nederlands wild kunt eten. De nieuwe Flora en Faunawet, die op 1 april 2002 de Jachtwet heeft vervangen, kent de volgende onderverdeling van bejaagbare wild soorten:

Kleinwild: haas, fazant en patrijs,
Waterwild: wilde eend
Overig wild: houtduif, wild konijn

Ree, hert en wild zwijn staan niet op dit lijstje, maar worden in Nederland wel bejaagd, op basis van ontheffingen in het kader van beheersplannen.

Haas: van 15 oktober t/m 31 december
Fazant (haan): van 15 oktober t/m 31 januari
Fazant (hen): van 15 oktober t/m 31 december
Patrijs (de jacht op patrijs is tot nader order niet geopend)
Wilde eend: van 23 augustus t/m 31 januari
Houtduif: het gehele jaar
Wild konijn : het gehele jaar
Reegeit: van 1 januari t/m 15 maart
Reebok: van 15 mei t/m 15 september
Hert: van 1 augustus t/m 15 maart
Wild zwijn: van 1 augustus t/m 15 maart

Culinaire toppers als houtsnip, taling en smient zijn van de menukaarten verdwenen. Deze vogelsoorten mogen niet meer worden bejaagd en je mag ze ook niet meer in je bezit hebben. In het restaurant of bij de wildhandel kom je nog wel patrijs tegen. Dit zijn geïmporteerde, en vaak gekweekte en dus niet in het wild opgegroeide, vogels.

Wild bij HiP

Vanaf het officiële startsein van het wildseizoen zal u wild bij HiP op de kaart kunnen vinden. Reserveer snel voor de heerlijkste wild gerechten.